Bēru ceremonija

Daudzveidīgas izvadīšanas tradīcijas

Nāve ir līdz galam neizprotama mistērija, un liela daļa cilvēku atbildes uz šiem svarīgajiem jautājumiem meklē reliģijā. Tādēļ mēs piedāvājam iespēju bēru ceremoniju organizēt atbilstoši Latvijas vadošo reliģisko konfesiju tradīcijām un kā izvadītāju izvēlēties kādu no luterāņu, katoļu vai pareizticīgo draudžu mācītājiem. Taču daudzu cilvēku pasaules uzskats ir ateistisks, tādēļ mums ir izveidojusies ilgstoša un laba sadarbība arī ar Vidzemes labākajiem laicīgajiem izvadītājiem. Izvadīšanu var organizēt no kapličas, mājas vai no jebkuras citas vietas, ko norāda klients.

Kaps

Bēru ceremonijas centrālais elements ir mirušā guldīšana kapā, tādēļ liela daļa darba tiek veltīta rūpīgai kapa vietas sagatavošanai, kapa rakšanai un pušķošanai ar ziediem vai skujām. ORKS personāls nodrošina zārka aiznešanu līdz kapam un kapa aizbēršanu. Tiem piederīgajiem, kuri izsaka vēlmi aizgājēju kremēt, nodrošinām arī kremācijas pakalpojumu.

 

Vainagi,štrausi, ziedi

Piedāvājam iespēju pie mums iegādāties bēru ceremonijai nepieciešamos ziedus, vainagus un štrausus par izdevīgām cenām un ar piegādi uz izvadīšanas vai apbedīšanas vietu.

 

Sēru mūzika

Mūsu sadarbības partneri ir profesionāli, augsta līmeņa mūziķi, kas spēj izpildīt daudzveidīgu bēru muzikālā pavadījuma repertuāru. Mūsu klientiem ir pieejams plašs mūzikas instrumentu klāsts, un muzikālo fonu varam veidot gan solo izpildījumā, gan ansamblī: saksofons, sintezators, vijole, trompete, akordeons. Pieejami arī dziedātāji.

 

 

© SIA Rituālie Pakalpojumi